دانلود پاورپوینت مديريت تعارض و تصميم گيري خلاق – 54 اسلاید

دانلود پاورپوینت مديريت تعارض و تصميم گيري خلاق – 54 اسلاید           تامپسون  Thompson)): هررفتاري که ازجانب اعضاي يک سازمان به منظور مخالفت باساير اعضاء سربزند راتعارض مي نامند . توماس (Thomas) شرايطي که درآن مسائل مورد توجه دوطرف ناسازگار وناهماهنگ به نظر برسد . رابينز( Robbins) تعارض فرآيندي است که […]