دانلود پاورپوینت مدلهاي پيش بيني و كنترل – 38 اسلاید

          üروش های توصیفی: خواص عمومی داده ها را مشخص می کنند. هدف از توصیف، یافتن الگوهایی در مورد داده هاست که برای انسان قابل تفسیر باشد. وظایف پیش بینانه به منظور پیش بینی رفتارهای آیندة آنها استفاده می شوند. منظور از پیش بینی به کارگیری چند متغیر یا فیلد در پایگاه داده برای پیش بینی مقادیر آینده یا ناشناخته دیگر متغیر های مورد علاقه است برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: …